Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Thuận Lộc - TX.Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

CHUYỀN ĐỀ TẠO HÌNH - BÉ CẮT DÁN CON CÁ TỪ BONG BÓNG KHÍ

Chuyên đề tạo hình 

TIẾT DẠY CHUYÊN ĐỀ TẠO HÌNH: CẮT DÁN CON CÁ TỪ BONG BÓNG KHÍ-  CHÀO ĐÓN DỰ ÁN MỚI " NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐẾN TỪ ĐẠI DƯƠNG"

GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ MỸ - LỚP MẪU GIÁO 4 TUỔI